onze missie is het verdedigen van de belangen van alle horecaondernemingen
welkom federaal lid worden leden bestuur sponsors Anticimex links contact
 Nog geen lid ? Contacteer snel Luc Van Daele : gsm 0476.85.03.61 of mail : l.vandaele@horeca.be
WELKE BTW-TARIEVEN MOET MEN GEBRUIKEN IN DE HORECA ?
(bron : Horeca Vlaanderen Echo feb 2011)
De laatste tijd ontvangen we geregeld vragen omtrent welke BTW tarieven toepasselijk zijn in de horecasector. We zetten ze hierbij graag voor u op een rijtje. In de horecasector gelden verschillende BTW-aanslagvoeten (BTW-percentages). 1.LOGIESVERSTREKKING Logiesverstrekking is onderhevig aan een BTW-tarief van 6%. Dit tarief wordt ook toegepast op het ontbijt als de persoon in het logiesverstrekkende bedrijf heeft overnacht. Indien dit niet het geval is, geldt het tarief van 12% voor het ontbijt, met uitzondering van de daarbij geserveerde dranken waarvoor het tarief van 21% geldt. Diensten die aan de klanten van het hotel worden verstrekt en die gelijktijdig worden gefactureerd met de kamer, worden belast tegen het BTW-tarief van 6%: televisie of radio op de kamer; parking; reinigen en strijken van kledij van de gasten; telefoon en telex; verhuur van een brandkast. Voor betaaltelevisie geldt 6% BTW als het gelijktijdig met de kamer wordt gefactureerd, 21% BTW bij aparte facturatie. 2.VERSCHAFFEN VAN SPIJZEN EN DRANKEN OM TER PLAATSE TE VERBRUIKEN Voor het verschaffen van spijzen en dranken om ter plaatse te verbruiken geldt een BTW-tarief van 12% met uitsluiting van het verschaffen van dranken waarvoor een BTW-tarief van 21% geldt. Voor alle leveringen van producten ZONDER bereiding (chips, chocolade, verpakte wafels, kauwgom) geldt een BTW-tarief van 21%. Enige prijs voor een restaurant- of cateringdienst onderworpen aan verschillende btw-tarieven: Indien één globale prijs wordt gevraagd voor een restaurant- of cateringdienst waarbij zowel spijzen als dranken worden verschaft, dient die prijs te worden gesplitst. Wanneer de restaurateur of cateraar die splitsing niet wenst te doen, zal de heffing slechts als regelmatig kunnen worden aangemerkt indien het geheel wordt belast tegen het normale btw-tarief van 21 pet. (tarief dat van toepassing is op het verschaffen van dranken in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse). Menu met mogelijkheid tot aangepaste wijnen: Het gedeelte van de globale prijs dat moet worden toegerekend aan de verschafte dranken moet in principe overeenstemmen met de normale waarde ervan, zijnde de prijs die de klant normaal zou moeten betalen bij afzonderlijke afname van de dranken. Indien op de kaart een afzonderlijke prijs (inclusief btw) wordt vermeld voor aangepaste wijnen (facultatief bij een bepaalde menu), dient de in die meerprijs begrepen btw te worden geheven tegen het tarief van 21 pet. Hierbij moet de prijs van de menu zonder wijnen desalniettemin verder worden uitgesplitst wanneer in die menu nog andere dranken (b.v. aperitief of koffie) begrepen zijn. Menu "all-in" met drie of meer gangen: Eenvoudigheidshalve aanvaardt de administratie bij wijze van proef een coëfficiënt van 35 % voor standaard menutypes "all-in" met drie of meer gangen (1) (d.w.z. menu's waarin begrepen een aperitief, aangepaste tafelwijnen, tafelwateren koffie). Betreffend prorata geldt dus niet voor andere all-in formules waarin b.v. sterke dranken en champagne of alle dranken na middernacht begrepen zijn. Die coëfficiënt is bovendien niet dwingend: de belastingplichtige kan ervan afwijken indien hij een andere prijzenpolitiek voert of de administratie kan dat prorata betwisten wanneer het in een concreet geval afwijkt van de werkelijkheid. 3. TRAITEURDIENSTEN Voor traiteurdiensten gelden 3 BTW- percentages die als volgt toegepast u staat niet in voor het opdienen: 21% BTW voor luxeproducten (o.a. kaviaar, kreeft, oesters, langoesten); 6% BTW voor gewone bereidingen; u staat wel in voor het opdienen: 12% BTW voor de maaltijden, 21% BTW voor de dranken. 4.HET LEVEREN VAN DRANKEN EN MAALTIJDEN VIA AUTOMATEN automaten zijn in een lokaal zijn geplaatst voor consumptie ter plaatse: 21% BTW; automaten die de voorwerpen leveren, nodig voor een verbruik ter plaatse: 21% BTW; automaten niet geplaatst in een ruimte voor verbruik ter plaatse: 6% BTW; automaten die spijzen verstrekken (zonder andere voorwerpen) of dranken in flesjes leveren: 6% BTW. 5. HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN ZAAL 21% BTW indien dit samengaat met het verschaffen van spijzen en dranken; 0% BTW wanneer u enkel een zaal verhuurt en geen andere diensten verstrekt.
BTW ? WELKE BTW ?